Galileo Galilei

1. Una dintre cele mai cunoscute contribuţii ale lui Galileo Galilei (1564-1642) în fizică este studiul corpurilor aflate în mișcare. În anul 1630 el a arătat că toate obiectele aflate în cădere liberă cad cu aceeași accelerație.